Abortus; Moord of Zelfverdediging?

This is an essay (Dutch) I had to write for university. I hope you like my thoughts. This is just my opinion and I do not mean to offend anyone.

Beschaamd, niemand mocht het weten, dronk ze het drankje op. Twee dagen later begon het bloeden, het stopte niet, tot ze eraan overleed. En dit alles om het leven in haar buik te doen verdwijnen en een poging tot haar eigen leven te redden.

Elk jaar worden er ongeveer 56 miljoen abortussen uitgevoerd. Van die 56 miljoen abortussen zijn er 25 miljoen onveilig en illegaal. Jaarlijks sterven er 47.000 vrouwen aan de gevolgen van een illegale abortus. Het illegaal maken van abortussen zorgt er niet voor dat het minder gebeurd, alleen dat het onveiliger gebeurd. Onveilige abortussen is een van de 5 grootste factoren van moedersterfte. Moedersterfte die voorkomen kan worden.

Het argument tegen een abortus is “je neemt een leven weg”, maar hoeveel levens van vrouwen zijn al kapot gegaan aan of een illegale abortus, of een ongewenst kind? Is abortus daadwerkelijk moord of is het eerder een vorm van zelfverdediging?

Slachtoffer; kind of vrouw

Dit is een debat waar de wereld nog steeds niet over uit is. Wie is het daadwerkelijke slachtoffer van het abortusdebat? Ik vind dat elke vrouw die ongewenst zwanger is, en niet op een veilige en legale manier abortus kan laten plegen, het slachtoffer is. Wereldwijd worden er jaarlijks 74 miljoen vrouwen ongewenst zwanger. 74 miljoen vrouwen die een ongewenst kind in zich hebben groeien. 74 miljoen vrouwen waarvan 25 miljoen zich genoodzaakt voelen om een onveilige en illegale abortus te nemen. 25 miljoen vrouwen waarvan er 47.000 overlijden aan de complicaties van een onveilige abortus. Dat alles omdat hun recht over hun eigen lichaam is afgepakt. Het recht om zelf te beslissen wat ze toelaten in hun lichaam, het recht op abortus.

‘Slechts’ 47.000 vrouwen overlijden aan een onveilige abortus, maar 7 miljoen vrouwen moeten na een onveilige abortus worden opgenomen in het ziekenhuis. Zij dragen het trauma en de complicaties van de onveilige abortus voor de rest van hun leven met zich mee.

In een proefschrift van Bernard Jan Looij worden verschillende oorzaken van een

ongewenste zwangerschap onderzocht; de man wil geen condoom gebruiken, alcoholgebruik, geestelijke instabiliteit, geen toegang tot anticonceptie, geen besef van eigenwaarde, een rouwproces, afhankelijkheid van de partner, ga zo maar door. Het merendeel van deze oorzaken staan buiten de bewuste keuze van de vrouw. Maar dat hoort niet uit te maken. Volgens de WHO is het slechts in 52 landen mogelijk om zonder een doordachte uitleg een abortus te kunnen laten plegen. Een vrouw, of ze de keuze nam om onbeschermde seks te hebben of niet, hoort altijd de baas over haar eigen lichaam te kunnen zijn.

Zelf een abortus plegen, hoe doe je dat?

Er zijn verschillende manieren om illegaal een abortus te plegen. Sommige vrouwen gebruiken een kleerhanger of een breinaald. Andere vrouwen gebruiken een hoge dosis medicijnen of een kapotte frisdrankfles. Ook veelgebruikte manieren zijn om jezelf van de trap af te gooien of met een slang, zeepsop in je baarmoeder te spuiten. Deze manieren zijn overduidelijk levensbedreigend en zorgen er ook voor dat de vrouw doodbloedt. De sterfte gevallen onder vrouwen die overlijden aan een onveilige abortus zijn vrijwel geheel te vermijden. Een medische veilige abortus is een eenvoudige ingreep die vaak zonder complicaties kan worden uitgevoerd.

A human right

Het illegaal maken van abortussen gaat tegen artikel 11 van de grondwet, onaantastbaarheid van het lichaam, in. Volgens deze wet mag elk mens altijd zelf bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurd. Deze wet gaat samen met artikel 10, recht op privacy. De overheid mag niet bepalen wat er met jouw lichaam gebeurd. Zoals Annelien Kappeyne van de Coppelo verwoorde: “Het recht op eigen lijf (…) is het meest primaire, en naar moderne opvattingen ook het meest finale recht van de mens.”

         Artikel 6 van de IVRK, recht op leven en ontwikkeling, gaat hier weer deels tegen in. Hierin wordt omschreven dat ieder kind recht op leven heeft. Er wordt niet in dit artikel omschreven wanneer het recht op leven begint, het is aan de staat zelf om te bepalen of ongeboren kinderen door dit artikel worden ‘beschermd’. Hierdoor is er nog veel discussie of abortus illegaal of legaal gemaakt moet worden, want waar begint het recht op leven? Waar begint het leven?  In artikel 19 van de IVRK, bescherming tegen kindermishandeling, wordt omschreven dat kinderen in het recht staan om beschermd te worden tegen mentale en fysieke mishandeling en verwaarlozing. Ik vind dat als je een ongewenst kind geboren laat worden, dat je dat kind openstelt voor verwaarlozing een vorm van mentale mishandeling.

         Deze artikelen komen uit de Nederlandse grondwet. Hierover ontstaat al discussie over hoe deze wetten elkaar tegen kunnen spreken. In sommige landen wordt hier al niet meer over gediscussieerd en is het illegaal gemaakt. Wat tegen de rechten van de vrouw in gaat.

Een blik in de toekomst; het leven van een ongewenst kind

Een van de mogelijke gevolgen van een ongewenste zwangerschap voortzetten is postnatale depressiestoornis. Gevolgen van die stoornis zijn een slechtere band tussen de moeder en het kind en een verstoorde sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Er zijn verschillende verbanden gevonden tussen een ongevoeligere opvoedingsstijl en de ontwikkeling van angststoornissen, eetstoornissen en depressiestoornissen. Er zijn veel verschillende redenen om een abortus te laten plegen. Maar een ding wat hetzelfde blijft, is dat het kind ongewenst is.

         Wanneer een kind ongewenst is, en met name in ontwikkelingsgebieden, kunnen ze, in het beste geval, ter vondst bij een weeshuis worden gelegd. Hoewel dit in eerste opzicht een goed idee lijkt zorgen weeshuizen voor een verstoord hechtingspatroon bij kinderen. Ze leven voor een tijd in het weeshuis en raken gehecht aan de verzorgers. Op het moment dat ze worden geadopteerd worden ze bij de veilig gehechte personen weggenomen. Dit zorgt niet alleen voor emotionele schade, maar ook voor problemen in het creëren van relaties op latere leeftijd. Daarnaast is er ook sprake van misbruik binnen weeshuizen, dit risico is extra groot voor kwetsbare kinderen. Weeshuizen en adoptie zijn in dit geval dus een minder slimme keuze dan ze in het eerste opzicht lijken.

Een blik in de toekomst; het leven van een ongewenste moeder

De impact van een zwangerschap, een bevalling en een ongewenst kind laat meerdere psychologische gebreken achter. Zwangerschap is voor de vrouw die wél een kind wil al een hele hoop. Wanneer een vrouw te jong is, geen geld heeft of simpelweg geen kind wil, kan dit een emotionele achtbaan zijn. Een bevalling is vaak traumatisch en sommige vrouwen ontwikkelen hierdoor ook een posttraumatische stress stoornis. 13% van de vrouwen krijgt na de bevalling een postnatale depressiestoornis, dat zijn alleen al in Nederland meer dan 20.000 vrouwen. Wanneer de zwangerschap ongewenst is, is de kans op de depressiestoornis groter. Vrouwen met een postnatale depressiestoornis krijgen een afkeer naar hun kind, voelen zich van binnen dood en voelen zich extreem moe en lusteloos. In sommige gevallen kan de moeder zelfs waanideeën krijgen en het contact met de werkelijkheid verliezen. Naast de postnatale depressiestoornis is opvoeden ook een grote verantwoordelijkheid en niet iedereen kan die verantwoordelijkheid aan, wat ook weer tot verwaarlozing van het kind kan zorgen. Een kind heeft ook veel impact op de opleiding en carrièremogelijkheden van de vrouw. Wanneer zij ongewenst een kind krijgt heeft zij in veel gevallen niet de mogelijkheid om haar dromen en doelen na te streven. Natuurlijk zijn er ook situaties waarin de opvoeding goed gaat, waarin de moeder het aankan en waarin het kind geen emotionele schade oploopt. Maar is de keuze van de situatie niet aan de vrouw om wie het allemaal draait?

Familie

Wanneer een vrouw te jong is om een kind zelf op te voeden, wordt er ook wel eens overwogen dat de ouders van de vrouw de verantwoordelijkheid van het kind op zich nemen. Dit zorgt voor extra problemen en stress binnen het huishouden. Een van de ouders moet stoppen met werken of parttime gaan werken. Dit kan een zware last zijn, met name voor ouders die al op leeftijd zijn. Een kind opvoeden is een grote verantwoordelijkheid en veel werk. Naast dat het traumatisch en een enorme impact heeft op de moeder van het kind, heeft het ook veel impact op haar omgeving.

MOORD

Natuurlijk zijn er ook zat argumenten tegen abortus. Het hoofdstandpunt is: Het embryo is een leven, het heeft een hart en gevoel. Abortus is moord op dat leven. Verschillende biologen argumenteren dat het recht op leven begint bij de bevruchting, omdat dat een definitieve gebeurtenis is. Die definitieve gebeurtenis zet een proces in gang dat door blijft lopen totdat je overlijdt. Doordat het recht op leven begint bij de bevruchting, zou abortus dus kunnen worden gezien als moord. Maar is het wel moord? Of spreken we eerder van een verlossing? Een verlossing van een ongelukkig leven met ouders die je niet kunnen geven wat je nodig hebt, een verlossing van een leven vol onduidelijkheid en hechtingsproblemen, een ongewenst leven. En telt het leven van de moeder zelf dan niet meer? Is het leven dat slechts een paar maanden aan het groeien is, en nog niet eens de hersenen heeft om over dit hele debat zelf een mening te hebben, meer waard dan de moeder die het kind draagt? Waarom is het leven van het kind meer waard dan het leven van de moeder? Meer waard dan de waardigheid en zelfbeschikking van de vrouw…

         Wanneer je mensen vraagt of abortus legaal of illegaal moet zijn, krijg je veel dubbele antwoorden die vaak op hetzelfde neerkomen; abortus moet legaal zijn maar met mate. Er moet naar de situatie worden gekeken waarin het kind is ontstaan en of het voorkomen had kunnen worden. De grootste ‘angst’ is dat mensen misbruik gaan maken van abortus door het als een anticonceptiemiddel te zien. Dit zie ik alleen niet snel gebeuren doordat een abortus een traumatische ingreep is. Vrouwen doen dit niet voor hun plezier. Daarnaast vind ik dat of de vrouw er iets aan had kunnen doen of niet, ze altijd de keuze moet hebben over wat er met haar lichaam gebeurd, ongeacht haar keuzes in het verleden.

Conclusie

Hierboven heb ik betoogd dat abortus wereldwijd legaal gemaakt moet worden. Het illegaal maken van abortussen zorgt niet voor vermindering, maar eerder voor onveiligheid en sterftegevallen. Daarnaast is het illegaal maken van abortussen niet alleen schadelijk voor de vrouw die het kind draagt, maar ook voor het kind en de verdere emotionele ontwikkeling ervan. Het legaal maken van abortussen betekent niet dat iedereen ineens een abortus gaat laten plegen, het betekent slechts dat de vrouw een keuze heeft om te bepalen wat er met haar lichaam gebeurd. A basic human right. Wanneer abortussen legaal worden gemaakt zullen er veel minder vrouwen sterven aan complicaties van een onveilige abortus.

Een veilige abortuszorg bevat toegang tot anticonceptiemiddelen, veilige abortussen en psychologische zorg na de afbreking van de zwangerschap. Dit zijn essentiële zorgdiensten waar de vrouw recht op heeft.

 

Als vrouwen voor moord worden veroordeeld na een abortus, moeten mannen levenslang krijgen voor masturbatie.

 

Referenties

Artikel 10: Privacy. (z.d.). Geraadpleegd op 2 mei 2020, van    

https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vgrnbl6ah4zz/artikel_10_privacy                 

Artikel 11: Onaantastbaarheid lichaam. (z.d.). Geraadpleegd op 2 mei 2020, van

https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvkl1oucfq6v2/vgrnblu821m2

Artsen Zonder Grenzen. (2019, 7 maart). ONVEILIGE ABORTUS: EEN medische

NOODSITUATIE. Geraadpleegd op 2 mei 2020, van https://www.msf-azg.be/nl/news/onveilige-abortus-een-medische-noodsituatie-0

Beck, C. T. (2001). Predictors of Postpartum Depression. Nursing Research50(5), 275–285.

Geraadpleegd van

https://journals.lww.com/nursingresearchonline/Fulltext/2001/09000/A_Meta_Analysis_of_the_Relationship_Between.4.aspx?casa_token=ok9tq5S0kMMAAAAA:e8ran1CxaEaq1ei8sNeou7KynHsZBG8RM_oMFTxsMXQLYNjsGIlqKy6xVGATcTJWP9i8NolZ6efDfYAM63c2Vg

  1. (2019, 25 juni). Steunen van weeshuizen: goede bedoeling, maar geen goed idee.

Geraadpleegd op 2 mei 2020, van https://www.fondsen.org/steunen-van-weeshuizen-

goede-bedoeling-maar-geen-goed-idee/

Keil, F. (2013). Developmental Psychology (1ste editie). Newyork, America: Ww Norton &

Co.

Looij, B. J. (1977). Een ongelukje? Verkennend onderzoek naar oorzaken en achtergronden

van ongewenste zwangerschap (Proefschrift). Geraadpleegd van

file:///Users/nicky/Downloads/770316_Looij,%20Bernard%20Jan.pdf

Mentaal Vitaal. (z.d.). Mentaal Vitaal | Postnatale depressie. Geraadpleegd op 2 mei 2020,

van https://www.mentaalvitaal.nl/postnatale-depressie

Petchesky, R. P. (1990). Abortion and Woman’s Choice. Amsterdam, Nederland: Amsterdam

University Press.

Pondman, L. (2017). Ongewenste bemoeizucht of morele verantwoordelijkheid: opvattingen

over abortus in het Nederlandse parlementaire debat omtrent interventie en

soervereiniteit. Geraadpleegd van

https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/53125/Pondman%2C%20Lili-           s1422472-BA%20Thesis%20IBO-2017.pdf?sequence=1

World Health Organization: WHO. (2019a, 26 juni). Preventing unsafe abortion.

Geraadpleegd op 26 april 2020, van https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/preventing-unsafe-abortion

World Health Organization: WHO. (2019b, 25 oktober). High rates of unintended

pregnancies linked to gaps in family planning services: New WHO study.

Geraadpleegd op 26 april 2020, van https://www.who.int/news-room/detail/25-10-

2019-high-rates-of-unintended-pregnancies-linked-to-gaps-in-family-planning-

services-new-who-study

Zekovic, E. (2016). De rechten van het ongeboren kind (Scriptie). Geraadpleegd van

http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=142596